Безплатно програмиране с CoderDojo за децата от Иновативна занималня Дъга. Нашата цел е да развием дигиталните им умения, които след години ще бъдат жизненоважни за професиите на бъдещето.
Съвместно с Robo Party Plovdiv