В среда на радост и любов, детето в “Дъга” учи, играе и твори. Помагаме му да се справя възможно най-добре в училище и в живота си. При нас са деца от 1 до 4 клас. Сградата е с денонощна жива охрана за спокойствие и сигурност на вас и вашите деца!

С какво сме по-различни от останалите занимални? Нашите деца са деца на новото време и технологиите. Ето защо, ние искаме да учим и развиваме детския ум чрез любимия им таблет или телефон. Най- новата иновация, която тепърва навлиза в училище е обучението чрез офис 365, одобрен от МОН. Това което успяват учениците е да подобряват резултатите и критичното си мислене чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми. Решават онлайн тестове, могат сами да създават такива и отговарят на предизвикателства.

“Дъга” организира дейността си под формата на интерактивни методи, целодневна и полудневна ученическа занималня, специализирани творчески кръжоци, и инициативи сред природата, както и специални социални проекти, които са част от програмата и преживяванията на децата.

Съчетаваме традиционните методи с новаторски подход като учене чрез преживяване, интерактивно преподаване на учебния материал и подготовка на домашната работа, творчески работилници, театрални ателиета, развиване на добродетели и екологично съзнание, психологически тренинги и занимания сред природата.

В “Дъга” детето е уникална личност. Създаваме условия за цялостното й хармонично развитие – интелектуално, емоционално, физическо, социално. Заедно с родителите се грижим индивидуалността на детето да се прояви по най-добрия възможен начин.