Допълнителни дейности:

-Плуване 

-Роботика

-Работилнички