Управител на Иновативна занималня „ Дъга“-Пловдив за деца от 1-4 кл.  и Предучилищна възраст

Завършила:

–  Магистратура по Предучилищна и Начална училищна педагогика във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“

-Старши учител с 20 год. опит в областта на педагогиката

Притежава:

Свидетелство за професионалноквалификационна степен -|V-та от Софийски университет „Св.Климент Охридски“

Грамота от Регионално управление на образованието-Пловдив за Участие в 4-та  Регионална конференция на началните учители

Сертификати:

-Иновативни технологии и работа в Microsoft- Office365

-Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователно-възпитателния процес

-Използване на електронни ресурси в образованието

-Интерактивни методи и техники в обучението

-Разработване на тестове за оценка постиженията на учениците

-Учене чрез игра