Управител / старши учител/ в Иновативна занималня „Дъга”- Пловдив

– Завършила ПУ „Паисий Хилендарски” гр.Пловдив специалност Начална училищна педагогика с чужд език

Специализирала в Обучение за организация и ефективно прилагане на новия модел на целодневно обучение на учебния процес по проект на Европейския съюз за Средищни училища

– Специализирала към Тракийски университет- Стара Загора „Използване на електронни ресурси в образованието“.