Програма за деня през лятото в занималня “Дъга”- Пловдив
07:45ч.-9:00ч.- Посрещане на децата
9:30ч.- 11:30ч.- Организиран спорт на открито и посещение на различни интересни места
12:00ч.-12:30ч.- Обяд
13:00ч.- 16:00ч.- Поддържащо обучение/Български, Математика, ЧП,ЧО/,четене с разбиране на задължителната лятна литература,тематични занимани,обучителни интерактивни игри,работа с Office 365.
16:30ч.- 17.30ч. Свободни игри на площадката зад Маркет центъра